BARTH Run 2019

14. 5. 2019

Run -18

06. 3. 2019

štafeta - 18

06. 3. 2019

kolo - 18

06. 3. 2019

BARTH Run - mix

06. 3. 2019

deti - 18

06. 3. 2019

Trasa - 18

06. 3. 2019

BARTH Run – 19. 5. 2018

22. 5. 2018

Více fotografií na Facebooku

Tým_2018

26. 4. 2018

2018

Trasa_2018

24. 4. 2018

barth_day_2018

04. 4. 2018

BARTH_Run

16. 3. 2018

Dogrunning

16. 3. 2018

kolo_kolobeh

16. 3. 2018

run2018

16. 3. 2018

Lion Race

06. 3. 2018

BARTH Run Velká pardubická (1)

BARTH Run Velká pardubická - část 1.

27. 4. 2016

Fotografie od Ondřeje Příhody

BARTH Run Velká pardubická (1)

BARTH Run Velká pardubická - část 1.

23. 4. 2016

Autor fotografií: Ondřej Příhoda

BARTH Run Velká pardubická (1)

BARTH Run Velká pardubická - část 3.

23. 4. 2016

Autor fotografií: Michal Vraný

BARTH Run Velká Pardubická (1)

BARTH Run Velká pardubická - část 2.

23. 4. 2016

Autor fotografií: RIchard Burkoň

DSC_0481

Video BARTH Run Velká pardubická 2016

23. 4. 2016

Hezké záverečné video z akce BARTH Run Velká pardubická.